Vi köper din el - mikroproduktion

Genom att använda egenproducerad el, minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Dessutom gör du en insats för miljön.

Så här säljer du din överskottsel

Steg 1 - Anslut din el
För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav.

Mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet

Steg 2 - Kolla att du uppfyller kraven
Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos Härryda Energi.
  • Du framställer förnybar el.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Du behöver vara fast ansluten till elnätet.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.

Mer information från Skatteverket om de skatteregler som gäller för mikroproduktion.

Steg 3 - Bli elhandelskund hos Härryda Energi
För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Härryda Energi Elhandel. Teckna elhandelsavtal på vår hemsida eller ring kundservice på telefonnummer 031 - 724 64 99. Är du redan kund, kontakta vår kundservice och berätta att du vill sälja din överskottsel.

Steg 4 - Börja sälja din el
Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen ligger på Nord Pools spotpris plus 40 öre per kWh under ett år. Erbjudandet gäller under ett år, för privatpersoner där solcellsanläggningen är placerad på ett privathus (villa). Därefter övergår ersättningen till Nord Pools spotpris. Priserna gäller exklusive moms.

Du får även ersättning för nätnyttan av ditt elnätsföretag. se produktvillkor mikroproduktion nät

Begär skattereduktion för din egenproducerade el
Efter första året som mikroproducent har du rätt att begära skattereduktion för mikroproduktion upp till 18 000 kr, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vi lämnar varje år en kontrolluppgift till Skattemyndigheten gällande hur mycket el varje mikroproducent matat in på elnätet.

Produktvillkor
Produktvillkor för mikroproduktion Elhandel

Kraft Energi

 


Nya regler för momsbefrielse

På Skatteverkets webbplats ligger nu reglerna för momsbefrielse, som gäller från den 1 januari 2017. Reglerna syftar till att minska den administrativa bördan för de minsta företagen. Ett ytterligare skäl för att införa en momsbefrielse är att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.