Elpriser

Elpriserna styrs i grunden av tillgång och efterfrågan. När det är kallt ute använder vi mer el och om det dessutom finns lite vatten i magasinen, stiger elpriserna. Däremot kan elpriserna sjunka en regnig sommar.

Priset sätts på börsen

Sveriges elpriser sätts på elbörsen Nord Pool. Där bjuds elen ut till försäljning av olika elproducenter. Elen köps och säljs i ett auktionsförfarande och priset ligger sedan till grund för det pris som du får betala beroende på vilken typ av avtal du tecknar.

När många använder el samtidigt ökar efterfrågan och ditt elpris förändras. Men väder och vind, driftstörningar och vad som händer i omvärlden har också betydelse. Höga olje- och kolpriser i världen får elpriset att stiga, precis som en lång och kall vinter. En stark krona däremot kan få det att sjunka.

Förutom själva elpriset betalar du moms, en handelsmarginal och en avgift för elcertifikat.

Elområde 3

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Härrydaområdet tillhör elområde 3. För mer information om elområden, klicka här.

Så här gör du

Välj avtalstyp genom att klicka på något av de tre alternativen. Fyll sedan i det datum som du vill att avtalet ska starta. Sedan behöver vi dina uppgifter. Tryck sedan på Skicka-knappen.

Vi hjälper dig med all hantering såsom kontakt med ditt nuvarande elhandelsföretag. Du kan teckna avtal redan 3 månader innan avtalstart. Vill du teckna elavtal längre fram i tiden, kontakta oss för aktuella elpriser.

Om du vill ha hjälp ring oss på kundservice telefonnummer 031 - 724 64 99.

 

Loading...

Fyll i ditt postnummer

Välj avtalstyp genom att klicka på något av de tre alternativen


Mina Kontaktuppgifter


Adressuppgifter

Skicka räkningen till en annan adress

Anläggningsuppgifter

* Ja, Jag ger Härryda Energi Elhandel AB fullmakt att från mitt elnätsföretag och mitt elhandelsföretag inhämta sådan information som är kopplad till genomförande av byte av elhandelsföretag samt vid behov säga upp mitt nuvarande elavtal.


Omteckningsrätt

Ger dig möjlighet att teckna om ditt elavtal till ett minst lika långt avtal en gång under avtalsperioden


Övriga Uppgifter

Jag är osäker på hur mycket ström jag kommer att använda.
*

*Jag har läst allmänna avtalsvillkor för konsument alternativt näringsidkare samt produktvillkor och godkänner mitt nya elavtal med Härryda Energi Elhandel.

Elpriser
Alla ovanstående jämförpriser är inkl. påslag och elcertifikat.

Elpriserna för våra fasta avtal är dagspriser och ändras varje vardag. Tecknar du elhandelsavtal idag får du dagens elpris som gäller ca 1 år framåt för kort elavtal.

Våra jämförpriser gör det möjligt för dig att jämföra det totala elpriset per kWh för olika sorters elavtal (dvs alla kostnader såsom elpris, påslag, elcertifikat, moms och månadsavgift).

Jämförpriserna baseras på energiförbrukningskategorier enligt Konsumentverket.

Elnätskostnader tillkommer.

Elhandelsavtal är möjligt att teckna cirka ett år innan avtalsstart.

Elpriser
Alla ovanstående jämförpriser är inkl. påslag och elcertifikat.

Elpriserna för våra fasta avtal är dagspriser och ändras varje vardag. Tecknar du elhandelsavtal idag får du dagens elpris som gäller ca 3 år framåt för långt elavtal.

Våra jämförpriser gör det möjligt för dig att jämföra det totala elpriset per kWh för olika sorters elavtal (dvs alla kostnader såsom elpris, påslag, elcertifikat, moms och månadsavgift).

Jämförpriserna baseras på energiförbrukningskategorier enligt Konsumentverket.

Elnätskostnader tillkommer.

Elhandelsavtal är möjligt att teckna cirka ett år innan avtalsstart.

Elpriser
Alla ovanstående jämförpriser är inkl. påslag och elcertifikat.

Det rörliga elpriset som visas är föregående månads inköpspris.

Våra jämförpriser gör det möjligt för dig att jämföra det totala elpriset per kWh för olika sorters elavtal (dvs alla kostnader såsom elpris, påslag, elcertifikat, moms och månadsavgift).

Jämförpriserna baseras på energiförbrukningskategorier enligt Konsumentverket.

Elnätskostnader tillkommer.

Elhandelsavtal är möjligt att teckna cirka ett år innan avtalsstart.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.